ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Chiar dacă cauza a fost clasată având în vedere prevederile Noului Cod Penal : Art. 194 Vătămarea corporală:

 1. Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
  1. o infirmitate;
  2. leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de ingrijiri medicale;
  3. un prejudiciu estetic grav şi permanent;
  4. avortul;
  5. punerea în primejdie a vieţii persoanei,

  se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

 2. Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute în alin:
  • lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani;
 3. Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.”

În cazul dumneavoastră se pot obține despăgubiri pe calea unei acțiuni civile separate, formulată împotriva asigurătorului de răspundere civilă ce a emis polița RCA pentru autovehiculul ce se se face vinovat de producerea accidentului.


În cadrul procesului civil puteți solicita instanței emiterea unei adrese către Institutul de Medicină Legală solicitând să se stabilească dacă v-a fost sau nu pusă în primejdie viața, dacă ați suferit o infirmitate, câte zile de ingrijiri medicale au fost necesare, dacă ați suferit un prejudiciu estetic grav și permanent și dacă v-a fost afectată temporar/permanent, total/parțial capacitatea de muncă.


În cazul în care nu este clar cui aparține vinovăția în producerea accidentului, inclusiv instanța civilă poate să dispună efectuarea unei expertize tehnice auto care să stabilească cui aparține vinovăția în producerea accidentului.

Și în cazul dumneavoastră se pot obține despăgubiri pe calea unei acțiuni civile separate, formulată împotriva asigurătorului de răspundere civilă ce a emis polița RCA pentru autovehiculul ce se se face vinovat de producerea accidentului.


În cadrul procesului civil puteți solicita instanței emiterea unei adrese către Institutul de Medicină Legală solicitând să se stabilească dacă v-a fost sau nu pusă în primejdie viața, dacă ați suferit o infirmitate, câte zile de ingrijiri medicale au fost necesare, dacă ați suferit un prejudiciu estetic grav și permanent și dacă v-a fost afectată temporar/permanent, total/parțial capacitatea de muncă.


În cazul în care nu este clar cui aparține vinovăția în producerea accidentului, inclusiv instanța civilă poate să dispună efectuarea unei expertize tehnice auto care să stabilească cui aparține vinovăția în producerea accidentului.

Înainte de lua în calcul o eventuală eroare, trebuie să aveți în vedere faptul că între conceptul de zile de ingrijiri medicale și perioada de timp petrecută efectiv în regim de spitalizare nu există echivalență.

 

Numărul de zile de ingrijiri medicale necesare pentru vindecare, așa cum apare el consemnat în certificatul sau raportul de expertiză medico-legală, este un număr abstract, în evaluarea căruia se ține cont de factori multipli, cum ar fi: durata tratamentului în regim de spitalizare, gravitatea leziunilor suferite, dar și trăsăturile clinico-evolutive ale afecțiunii.

Numărul de zile de ingrijiri medicale nu se rezumă, așadar, la un simplu calcul aritmetic, iar gravitatea leziunilor posttraumatice suferite de dvs. este cuantificată în acord cu baremele medico-legale care stabilesc durata medie a ingrijirilor medicale necesare fiecărei afecțiuni.

Cu toate că legea penală condiționează existența infracțiunii de vătămare corporală din culpă, printre altele, în raport cu numărul de zile de ingrijiri medicale, drepturile dvs. pot fi valorificate pe calea unei acțiuni separate în cadrul unei instanțe civile, care urmează să aprecieze cuantumul daunelor morale și materiale ce vi se cuvin.

    Codul Penal stabilește condiții alternative, iar nu cumulative pentru a determina daca fapta constituie sau nu infracțiune, astfel:

„Art. 194

Vătămarea corporală

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:

a) o infirmitate;

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de ingrijiri medicale;

c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;

d) avortul;

e) punerea în primejdie a vieţii persoanei”

Nimeni nu poate anticipa dimensiunea despăgubirilor ce urmează a fi acorate de instanța de judecată, aceasta fiind suverană în aprecierea cuantumului reparatoriu la care victimele accidentelor sunt îndreptățite.

Întrucât în prezent nu există un barem aplicabil la nivel național care să stabilească limitele de despăgubire morală pentru fiecare categorie de vătămări, instanța hotărăște analizând particularitățile fiecărei spețe, raportându-se la suferințele fizice si traumele emoționale suferite de fiecare individ în parte.

Cu privire la daunele materiale, acestea sunt acordate în măsura în care pot fi dovedite prin înscrisuri.

Nimeni nu poate anticipa dimensiunea despăgubirilor ce urmează a fi acorate de instanța de judecată, aceasta fiind suverană în aprecierea cuantumului reparatoriu la care victimele accidentelor sunt îndreptățite.

Întrucât în prezent nu există un barem aplicabil la nivel național care să stabilească limitele de despăgubire morală pentru fiecare categorie de vătămări, instanța hotărăște analizând particularitățile fiecărei spețe, raportându-se la suferințele fizice si traumele emoționale suferite de fiecare individ în parte.

Cu privire la daunele materiale, acestea sunt acordate în măsura în care pot fi dovedite prin înscrisuri.

În împrejurarea unui accident auto, deci a unei fapte neintenționate, dispozițiile art. 194 Cod Penal stabilesc necesitatea existenței unui număr de 90 de zile ingrijiri medicale pentru ca fapta să constituie infracțiune.

De asemenea, indiferent de numărul de zile medicale necesare vindecării, fapta va reprezenta infracțiune atunci când are drept urmare o infirmitate, un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.

Call Now Button

Aveți încredere în noi. Împreună facem dreptate.

mail+40 788 55 00 57

Got it!
X